Concert op Hoeve de Kolck – Broekhuizenvorst

Zondag 10 juni verzorgt Fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen een concert op Hoeve de Kolck in Broekhuizenvorst. Per abuis is in de Mini-Koerier een aanvangstijdstip komen te staan van 16.00 uur. Dit klopt niet. Aanvang van het concert is 14.00 uur. Halverwege het concert zullen enkele jubilarissen in het zonnetje worden gezet. Vriendelijk verzoek om het juiste aanvangstijdstip met zoveel mogelijk personen te delen. Bij voorbaat dank namens Fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen. Harrie Verheijen – Voorzitter

Dorpsinloop

Wekelijks is er de dorpsinloop in de huiskamer van de Naesenhof. Volgens plan zullen op onderstaande data de volgende organisaties aanwezig zijn, t.w.; Gebiedsteam Maas op 19-1; 2-2; 16-2; 2-3; 16-3 en 30-3. Proteïon op 12-1; 16-2; 9-3; 6-4; 18-5; 15-6 en 6-7. Mantelzorg Ondersteuning Synthese op 12-1. KBO Ouderenondersteunig op 26-1; 23-2; 23-3 en 20-4.

Vrijdag van 10-12 dorpsinloop

Elke vrijdagmorgen tussen 10.00 uur en 12:00 is er een dorpsinloop in de huiskamer van de Naesenhof. Je kunt hier onder het genot van een kopje koffie of thee gezellig bijpraten. Neem gerust je breiwerk of anderszins mee. Er zijn voldoende spellen. Iedereen is welkom, dus graag tot vrijdag 10 uur in de Naesenhof.

Informatieavond Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Sinds de laatste informatieavond voor Ooijen, Broekhuizen en Broekhuizenvorst over Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum heeft de aannemer Mooder Maas de plannen verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Mooder Maas wil graag de bewoners van deze kernen en andere belanghebbenden informeren over de aangepaste ontwerpen tijdens een informatieavond. Deze informatieavond vindt plaats op dinsdag 19 september om 20.00uur in de binnenplaats van het Brouwershuis in Broekhuizen. Graag tot dan!

Onderhoud kerkplein Broekhuizenvorst

Elke vrijdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur, in de maanden maart tot november, onderhouden een aantal leden van de KBO het kerkpleintje. In de loop van de jaren hebben, om wat voor reden dan ook, mensen de groep moeten verlaten. We zoeken dus nu met man en macht nieuwe vrijwilligers die ons willen helpen met het onderhoud van ons kerkplein. Bovendien ondersteunt de gemeente dit met een jaarlijkse bijdrage van ongeveer € 1700,00 waardoor de KBO Broekhuizen/ Broekhuizenvorst de contributie wat lager kan houden. Zonder wat extra handen, schoffels, erbij zullen we dit bedrag helaas moeten missen. Dus dat je mee doet, helpt echt!! Degenen die van maart tot november steeds weer paraat staan om het pleintje te onderhouden, krijgen als blijk van waardering in de maand april een dinertje aangeboden. Kom! Of geef je op bij Loek Mensink. Met vriendelijke groet namens alle schoffelaars Loek Mensink Tel: 077 4631681